Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 2/2006

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
2/2006


Rapporten er basert på informasjon fram til og med 22. juni 2006
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 29. juni 2006

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 29. juni 2006 14:00
Publisert 29. juni 2006 14:00