Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 2/2005

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
2/2005


Rapporten er basert på informasjon fram til og med 24. juni 2005.
Konklusjonene i kapittel 3 ble vedtatt av hovedstyret 30. juni 2005

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 30. juni 2005 14:00
Publisert 30. juni 2005 14:00