Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 2/2005

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
2/2005


Rapporten er basert på informasjon fram til og med 24. juni 2005.
Konklusjonene i kapittel 3 ble vedtatt av hovedstyret 30. juni 2005

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 30. juni 2005 14:00
Publisert 30. juni 2005 14:00