Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 4/00

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
4/2000

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 1. desember 2000 14:54
Publisert 1. desember 2000 14:54