Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1999/3

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/1999

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 27. september 1999 14:57
Publisert 27. september 1999 14:57