Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1999/3

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/1999

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 27. september 1999 14:57
Publisert 27. september 1999 14:57