Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1996/3

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/1996

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 1. november 1996 15:01
Publisert 1. november 1996 15:01