Norges Bank

Norges Bank Memo

Norges Banks likviditetspolitikk: Prinsipper og utforming

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2021

Sentralbankens likviditetspolitikk skal bidra til å nå målene i pengepolitikken, et effektivt betalingssystem og finansiell stabilitet. I dette memoet beskrives prinsippene som ligger bak Norges Banks utforming av virkemidlene i likviditetspolitikken. Virkemidlene omfatter valg av motparter, vilkår for motpartenes innskudd og lån i Norges Bank, utformingen av markedsoperasjoner, kravene til sikkerhet for lån og støtte til enkeltbanker.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 11. juni 2021 09:00
Publisert 11. juni 2021 09:00