Norges Bank

Norges Bank Memo

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2018 og 2019

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
5/2020

Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen i norsk økonomi for 2018 og 2019 traff godt og anslagsfeilene var for det meste mindre enn i de foregående 20 årene. Etterprøvingen for 2018 og 2019 tyder på at anslagsapparatet fanget opp de viktigste trekkene i den økonomiske utviklingen. Anslagsfeilene fra enkle modeller var også mindre enn normalt.

For noen av variablene har det vært en viss tendens til systematikk i anslagsfeilene over tid. Ser vi på perioden etter nedgangen i oljeprisen i 2014 har lønnsveksten, produktiviteten og valutakursen utviklet seg svakere enn ventet. Samlet sett kan det se ut til at vi i denne perioden undervurderte nedgangen i lønnsevnen i norsk økonomi.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 22. desember 2020 13:00
Publisert 22. desember 2020 13:00