Norges Bank

Norges Bank Memo

Norges Banks vurdering av interbanksystemet NICS, og DNBs og SpareBank 1 SMNs oppgjørsbanksystem mot internasjonale prinsipper for finansielle infrastrukturer

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
4/2020

Norges Bank skal etter sentralbankloven fremme et effektivt og sikkert betalingssystem, og overvåke betalingssystemet. Norges Bank gir konsesjon og fører tilsyn med oppgjørssystem for penge­over­føringer mellom bankene. Tilsynsansvaret følger av betalingssystemloven kapittel 2. Norges Banks overvåking bygger på internasjonale prinsipper.

Norges Bank vurderer systemer under tilsyn og overvåking etter standarder utarbeidet av CPMI og IOSCO. Denne rapporten presenterer Norges Banks vurdering av interbanksystemet Norwegian Interbank Clearing System (NICS), og DNBs og SpareBank 1 SMNs oppgjørsbanksystem etter disse standardene.

Hovedkonklusjonen er at systemene oppfyller de fleste prinsippene, men at det er behov for enkelte forbedringer. Norges Bank følger opp gjennom overvåking- og tilsynsarbeid at forbedringene gjennomføres.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 22. desember 2020 10:00
Publisert 22. desember 2020 10:00