Norges Bank

Norges Bank Memo

Likviditeten i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet i første halvår 2020

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2020

Utbruddet av koronavirus og pandemien som fulgte, bidro til betydelig uro i norske finansmarkeder i mars 2020. Markedslikviditeten i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet ble i en periode markert dårligere. Norges Banks spørreundersøkelse om markedslikviditet for første halvår 2020 og kontakt med markedsaktører viser at det oppstod ubalanse mellom selgere og kjøpere som ble forsterket av økte krav til sikkerhetsstillelse i valutabytteavtaler. Informasjon om markedspriser bekrefter at det var store utslag i kjøps- og salgskurser. Gradvis gjenåpning av samfunnet og tiltak fra Norges Bank som ble innført i mars, i form av ekstraordinære F-lån og endrede krav til sikkerhet for lån, bidro til å bedre markedsforholdene fram mot sommeren.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 10. desember 2020 15:15
Publisert 10. desember 2020 15:15