Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 2. kvartal 2015

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
2/2015

Epinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen blant norske eksperter i finansnæringen og akademia, arbeidslivsorganisasjoner, bedriftsledere og husholdningene.

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av Ipsos fra 3. kvartal 2020. Resultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 28. mai 2015 10:00
Publisert 28. mai 2015 10:00