Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 4. kvartal 2012

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
4/2012

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av Ipsos fra 3. kvartal 2020. Resultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 30. november 2012 14:00
Publisert 30. november 2012 14:00