Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 2. kvartal 2010

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
2/2010

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av Ipsos fra 3. kvartal 2020. Resultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 7. juni 2010 14:13
Publisert 7. juni 2010 14:13