Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningundersøkelse 4. kvartal 2008

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
4/2008

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av Ipsos fra 3. kvartal 2020. Resultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 3. desember 2008 14:00
Publisert 3. desember 2008 14:00