Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2/2007

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2/2007

Hvis du lagrer PowerPoint-filen kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 4. desember 2007 10:00
Publisert 4. desember 2007 10:00