Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2/2003

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2/2003

Figurer i PowerPoint. 

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Excel-tabeller

Redaksjonen avsluttet per 19. november

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 25. november 2003 10:00
Publisert 25. november 2003 10:00