Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansielt utsyn 1999/1

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/1999

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 31. mai 1999 10:00
Publisert 31. mai 1999 10:00