Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 1/2007

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/2007

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 31. mai 2007

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 5. juni 2007 10:00
Publisert 5. juni 2007 10:00