Norges Bank

For 2016 er årsberetningen for sentralbankvirksomheten skilt ut som en egen rapport. Den var tidligere å finne som del tre i årsberetningen.

Årsrapporter for Statens pensjonsfond utland finnes på fondets nettsider

Årsmeldinga til Noregs Bank består av årsmelding frå hovudstyret, rekneskap for Noregs Bank og oversikt over verksemda til banken.

Publisert 28. februar 2017 10:00
Publisert 28. februar 2017 10:00