Norges Bank

Årsmelding

Årsberetning og regnskap 2016

For 2016 er årsberetningen for sentralbankvirksomheten skilt ut som en egen rapport. Den var tidligere å finne som del tre i årsberetningen.

Årsrapporter for Statens pensjonsfond utland finnes på fondets nettsider

Publisert 28. februar 2017 10:00
Publisert 28. februar 2017 10:00