Norges Bank

Årsmeldinga til Noregs Bank består av årsmelding frå hovudstyret, rekneskap for Noregs Bank og oversikt over verksemda til banken.

Publisert 13. mars 2015 10:00
Publisert 13. mars 2015 10:00