Norges Bank

Årsmeldinga til Noregs Bank består av årsmelding frå hovudstyret, rekneskap for Noregs Bank og oversikt over verksemda til banken.

Publisert 27. mars 2006 14:00
Publisert 27. mars 2006 14:00