Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank følger revidert FX Global Code

Den 15. juli 2021 ble en revidert utgave av FX Global Code publisert. Norges Bank har påtegnet forpliktelsen til å følge prinsippene i den reviderte utgaven av FX Global Code. 

Norges Bank oppfordrer sine motparter til å gjøre det samme så snart de har forsikret seg om at egen praksis er i tråd med prinsippene i FX Global Code.

FX Global Code er en samling prinsipper for aktører i valutamarkedet som springer ut fra et samarbeid mellom sentralbanker og markedsaktører fra privat sektor over hele verden. Den dekker viktige områder som etikk, tilsyn, gjennomføring av handler, deling av informasjon, risikostyring og etterlevelse samt oppgjørsprosesser. 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juli 2022 10:00
Publisert 1. juli 2022 10:00