Norges Bank

Pressemelding

Skandinaviske sentralbanker inngår beredskapsavtale om valutabytte

Avtalen fastsetter prinsippene for sentralbankenes samarbeid om bytte av egne valutaer (valutaswap) hvis en eller eventuelt flere enkeltbanker i en ekstraordinær situasjon skulle trenge likviditet i en annen skandinavisk valuta enn hjemlandets.

Beredskapsavtalen understøtter samarbeidsavtalen om banker med grenseoverskridende aktiviteter, som de nordiske og baltiske sentralbankene signerte i 2016.

På grunnlag av beredskapsavtalen er det inngått en bilateral avtale mellom Danmarks Nationalbank og Norges Bank og en bilateral avtale mellom Sveriges Riksbank og Norges Bank om hvordan en i en eventuell ekstraordinær situasjon skal kunne gjennomføre et valutabytte (valutaswap).

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. november 2020 12:00
Publisert 12. november 2020 12:00