Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I Pengepolitisk rapport 3/20, som ble publisert 24. september, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville bli værende på dagens nivå de neste par årene for så å gradvis øke.

Norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Frem til nå har den økonomiske utviklingen langt på vei vært i tråd med anslagene i septemberrapporten. Aktiviteten har tatt seg videre opp, men nivået er fortsatt lavere enn før pandemien. Arbeidsledigheten har avtatt, men er fremdeles høy. Økt spredning av koronaviruset og flere smitteverntiltak ute og hjemme vil trolig bremse oppgangen i økonomien den nærmeste tiden.

Veksten i boligprisene har fortsatt. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Den underliggende prisveksten har falt, men er fortsatt høyere enn inflasjonsmålet. Effektene av kronesvekkelsen tidligere i år blir gradvis mindre. Sammen med utsikter til lav lønnsvekst tilsier det at den underliggende inflasjonen vil avta de neste årene.

Komiteens vurdering er at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. november 2020 10:00
Publisert 5. november 2020 10:00