Norges Bank

Pressemelding

Statens pensjonsfond utland: Utvidet informasjon om avkastning og risiko

Norges Bank Investment Management har i dag publisert tilleggsinformasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland. Publikasjonen supplerer fondets årsrapport med tall og analyser for ulike investeringsstrategier.

– 2019 var et år preget av flere rekorder. Fondets verdi passerte 10 000 milliarder kroner, avkastningen målt i norske kroner var rekordhøy og fondets aksjeandel oversteg 70 prosent for første gang. Formålet med denne publikasjonen er å gi en detaljert beskrivelse av fondets risiko og avkastning, både i absolutt og relativ forstand, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Publikasjonen gir en bred oversikt over fondets avkastning og risikobilde, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Den supplerer nøkkeltall publisert i årsrapporten med ytterligere informasjon og risikoanalyser. I årets publikasjon har vi også inkludert mer informasjon om avkastning og risiko i fondets eiendomsportefølje.

– Publikasjonen presenterer våre investeringsstrategier og inkluderer kostnader, avkastning og risikoestimater for hver av dem. En høyere aksjeandel kombinert med større volatilitet for aksjer enn obligasjoner, i tillegg til historisk lave renter, betyr at fondets langsiktige resultater i stor grad vil påvirkes av aksjemarkedenes utvikling, sier investeringsdirektør for markedsrisiko Dag Huse.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk. Se publikasjonen Avkastning og risiko 2019 på nbim.no

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf: + 47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. mars 2020 11:00

01:07:52

Pressekonferanse med presentasjon av utvidet informasjon om avkastning og risiko for Statens pensjonsfond utland og ansettelse av Nicolai Tangen som ny CEO i Norges Bank Investment Management 26. mars 2020.

Publisert 26. mars 2020 11:00