Norges Bank

Pressemelding

Midlertidige endringer i Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

Norges Bank endrer midlertidig Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank (Rundskriv 1/2016).

Følgende endringer trer i kraft med umiddelbar virkning:

  • Kravet til minste utestående volum for private utstedere i norske kroner reduseres til 100 millioner kroner (Punkt 2.7 første avsnitt)
  • Kravet til minste utestående volum for private utstedere i utenlandsk valuta reduseres til tilsvarende 50 millioner euro (Punkt 2.7 andre avsnitt)
  • Grensen på maksimalt 20 prosent av utestående per ISIN per låntaker oppheves (punkt 2.7 tredje avsnitt). Det er ingen øvre grense en låntaker kan pantsette per ISIN.
  • Verdipapirer i norske kroner som har garanti fra en norsk kommune eller fylkeskommune unntas fra kravet om kredittvurdering

Endringene gjelder inntil videre.

Se rundskriv 1/2016: Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. mars 2020 20:15