Norges Bank

Pressemelding

Statens pensjonsfond utland: Historisk gode resultater

Statens pensjonsfond utland fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent, tilsvarende 1 692 milliarder kroner. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie.

Det er samtidig den nest beste avkastningen i prosent.

– 2019 har vært et svært godt år for fondet. Markedsverdien av fondet økte 1 832 milliarder kroner til 10 088 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er den største verdistigningen i et enkelt år i fondets historie, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 26,0 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 6,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 7,6 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,23 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

– 2019 har vært et historisk godt år, drevet av positiv aksjeavkastning i alle fondets hovedmarkeder og i samtlige aksjesektorer, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Fondet utgjorde totalt 10 088 milliarder kroner per 31. desember 2019, hvorav 70,8 prosent var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 26,5 prosent i rentepapirer.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 127 milliarder kroner. Tilførselen fra den norske stat var 18 milliarder kroner for året som helhet.

Se årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2019 på nbim.no

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf: + 47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: + 47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2020 10:00

56:02

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - Årsrapport 2019

Publisert 27. februar 2020 10:00