Norges Bank

Pressemelding

Positiv avkastning i marked med svingninger

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2019 en avkastning på 3,0 prosent, tilsvarende 256 milliarder kroner.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 3,0 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,8 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var 3,1 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

– Vi så en positiv avkastning på fondets renteinvesteringer. Dette skyldes fallende renter. Vi har nå over 600 milliarder kroner i rentepapirer med negativ rente. Det utgjør en fjerdedel av vår renteportefølje og er på linje med markedene, sier Trond Grande, nestleder for Norges Bank Investment Management.

Aksjemarkedene leverte også for andre kvartal på rad positiv avkastning. Kvartalet var preget av mye svingninger.

– Uro knyttet til global handel og økonomisk vekst dempet aksjeavkastningen i begynnelsen av kvartalet, mens utsikter til en mer ekspansiv pengepolitikk i utviklede markeder bidro til oppgangen mot slutten av kvartalet, sier Grande.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 38 milliarder kroner. I andre kvartal ble fondet tilført 6 milliarder kroner.

Fondet hadde en verdi på 9 162 milliarder kroner per 30. juni 2019, hvorav 69,3 prosent var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 28,0 prosent i rentepapirer.

Kvartalsrapport for Statens pensjonsfond utland 2. kvartal 2019 (nbim.no)

Pressekontakter:
Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. august 2019 10:00

26:01

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - Rapport 2. kvartal 2019

Publisert 21. august 2019 10:00