Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Høyere vekst

Bedriftene i Regionalt nettverk melder at veksten i produksjonen har tiltatt siden februar.

Veksten siste tre måneder er den høyeste siden høsten 2012. Aktiviteten øker mest hos oljeleverandørene, tjenesteyterne og innenfor bygg og anlegg, men har også tiltatt i varehandelen. Høyere oljeinvesteringer, kjøp av teknologirelaterte tjenester og store offentlige investeringer bidrar mest til oppgangen.

Kapasitetsutnyttingen og sysselsettingen har økt videre, og flere bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Kontaktene har oppjustert anslaget for årslønnsveksten i 2019 til 3,2 prosent.

Fremover venter bedriftene at produksjonsveksten vil holde seg oppe, og de planlegger god vekst i investeringene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. juni 2019 10:00
Publisert 11. juni 2019 10:00