Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Fortsatt god vekst

Oppgangen hos bedriftene i Regionalt nettverk fortsetter, og veksten ventes å holde seg oppe det neste halvåret.

Bedriftene melder nå om en årsvekst i produksjonen på 2,9 prosent, om lag som i november. Økte oljeinvesteringer, digitalisering og høye offentlige investeringer bidrar til å løfte veksten. Fortsatt svak vekst i varehandelen og lavere boligbygging demper veksten.

Kapasitetsutnyttingen har tiltatt, og sysselsettingen har fortsatt å øke. Bedriftene anslår en årslønnsvekst på 3,0 prosent i 2019.

Produksjonsveksten ventes å holde seg oppe det neste halvåret. Kontaktene ser for seg å øke investeringene fremover, og den planlagte veksten er litt høyere enn i forrige intervjurunde.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. mars 2019 10:00
Publisert 12. mars 2019 10:00