Norges Bank

Pressemelding

Nordisk-baltisk finanskriseøvelse gjennomført

Myndighetene med ansvar for finansiell stabilitet i de nordiske og baltiske landene har gjennomført en felles krisehåndteringsøvelse. Øvelsen ble avholdt 22. og 23. januar 2019, og omfattet 31 myndigheter fra Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige, samt relevante EU-myndigheter. En observatør fra IMF var til stede under øvelsen.

Øvelsen var basert på et hypotetisk krisescenario som omfattet fiktive finansforetak i de nordiske og baltiske landene, og testet de ulike myndighetenes krisehåndteringsfunksjoner og regionale samarbeid. De deltakende myndighetene vil nå gå grundig gjennom øvelsen, og ta lærdommene med i arbeidet for å styrke beredskapen for håndtering av finansielle kriser.

Den nordisk-baltiske stabilitetsgruppen (NBSG) satte i 2017 ned en arbeidsgruppe ledet av Sveriges Riksbank for å forberede øvelsen. NBSG består av finansdepartementer, sentralbanker, tilsynsmyndigheter og krisehåndteringsmyndigheter i de åtte nordiske og baltiske landene. Fra Norge deltar Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet. De nordiske og baltiske landene har avtalt å gjennomføre regelmessige finanskriseøvelser i regi av NBSG.

Les mer: Pressemelding om nordisk-baltisk samarbeidsavtale om finansiell stabilitet

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. januar 2019 10:00