Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Fortsatt gode vekstutsikter

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret.

Samlet rapporterer kontaktene om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er uendret fra august, og bedriftene venter at veksten vil tilta litt de neste seks månedene. Kontaktene viser til tiltakende aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor.

Andelen bedrifter som melder om full kapasitetsutnytting har tiltatt siden august og er nå litt over sitt historiske gjennomsnitt. Også andelen bedrifter som rapporterer om knapphet på arbeidskraft har økt. Kontaktene melder at veksten i sysselsettingen har holdt seg oppe de siste tre månedene, men de venter noe lavere vekst de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,8 prosent for inneværende år og 2,9 prosent for 2019.

330 kontaktbedrifter har blitt intervjuet i denne runden. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i november.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. desember 2018 10:00
Publisert 4. desember 2018 10:00