Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2018

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene uendret på 2 prosent.

Husholdningenes gjeld stiger raskere enn inntektene, men gjeldsveksten har avtatt noe det siste året. Boligprisveksten har vært lav de siste månedene etter en innhenting av prisfallet fra i fjor. Fremover ventes det at gradvis økte renter, ferdigstilling av nye boliger og lav befolkningsvekst vil holde boligprisveksten nede. I markedet for næringseiendom har den høye prisveksten de siste årene økt risikoen for et markert verdifall lenger frem.

– Vurderingen av finansielle ubalanser er samlet sett lite endret siden forrige kvartal, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret på 2 prosent i tråd med rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. september 2018 10:00

50:17

Pressekonferanse etter rentebeslutningen 20. september 2018

Publisert 20. september 2018 10:00