Norges Bank

Pressemelding

SPU: Positive aksjemarkeder trakk opp resultatet

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2018 en avkastning på 1,8 prosent, tilsvarende 167 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 2,7 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,0 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

De globale aksjemarkedene steg i andre kvartal og reverserte dermed den negative utviklingen i første kvartal.

- Til tross for utsikter til økte handelsbarrierer var det en positiv utvikling for nordamerikanske og europeiske aksjer i andre kvartal. Dette bidro positivt til fondets avkastning, sier Trond Grande, nestleder for Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg mot amerikanske dollar i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 47 milliarder kroner. I andre kvartal ble det tatt ut 2 milliarder kroner av fondet.

- For første gang siden 2015 ble fondet i juni måned tilført penger, men for kvartalet under ett var det fortsatt uttak, sier Grande.

Fondet hadde en verdi på 8 337 milliarder kroner per 30. juni 2018, hvorav 66,8 prosent var investert i aksjer, 2,6 prosent i unotert eiendom og 30,6 prosent i rentepapirer.

Rapporten er tilgjengelig på www.nbim.no

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. august 2018 10:00

31:45

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - Kvartalsrapport 2018 Q2

Publisert 21. august 2018 10:00