Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Gode vekstutsikter

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Kontaktene venter at veksten tiltar fremover.

Kontaktene melder samlet sett om litt svakere produksjonsvekst enn de gjorde i januar. Samlet venter bedriftene at veksten vil tilta fremover, og forventningene er litt oppjustert fra januar. Kontaktene viser til økende aktivitet i oljenæringen og utsikter til høyere igangsetting i boligmarkedet. Bedriftene trekker også frem fortsatt vekst i etterspørselen fra offentlig sektor.

Andelen bedrifter som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt. Andelen av kontaktene som melder om knapphet på arbeidskraft har steget litt. Kontaktene melder om god vekst i sysselsettingen de siste tre månedene, og de venter at sysselsettingsveksten holder seg oppe fremover. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,8 prosent for inneværende år.

322 kontaktbedrifter har blitt intervjuet i denne runden. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført i mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. juni 2018 10:00
Publisert 12. juni 2018 10:00