Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

I Pengepolitisk rapport 1/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var lav, men høyere kapasitetsutnytting var ventet å bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp etter sommeren i år.

Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 1/18. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke.

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier å holde styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. mai 2018 10:00

0:29

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 3. mai.

Publisert 3. mai 2018 10:00