Norges Bank

Pressemelding

Ny forskrift for pengepolitikken

Regjeringen har i dag vedtatt en ny forskrift for pengepolitikken. Norges Bank har uttalt seg om det nye mandatet i et brev til Finansdepartementet 28. februar 2018.

Etter Norges Banks vurdering har rammeverket for pengepolitikken fungert godt. Prisveksten har vært lav og stabil, og en fleksibel praktisering av inflasjonsstyringen har bidratt til å dempe utslagene i produksjon og sysselsetting.

– Den nye forskriften klargjør mandatet for pengepolitikken og underbygger den fleksible praktiseringen av inflasjonsstyringen. Slik Norges Bank vurderer det, vil den nye forskriften ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank vil gjøre nærmere rede for utsiktene for pengepolitikken i Pengepolitisk rapport 1/18 som publiseres 15. mars.

Se pressemeldingen fra Finansdepartementet 2. mars 2018

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. mars 2018 11:30
Publisert 2. mars 2018 11:30