Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

I Pengepolitisk rapport 4/17 var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være noe under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å holde seg under 2,5 prosent de neste årene. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 4/17. Prisveksten er lav, men har som ventet økt.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. januar 2018 10:00

01:06

Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Publisert 25. januar 2018 10:00