Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene uendret på 2 prosent fra utgangen av året.

Finansielle ubalanser har bygd seg opp, som følge av vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid. Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres.

- Husholdningenes kredittvekst er fortsatt høy, men nedgangen i boligprisene i år har redusert fallhøyden i boligmarkedet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bankene har lave tap og har bygd kapitalbuffere som kan bære tap ved tilbakeslag i norsk økonomi. Kredittverdige foretak synes å ha god tilgang på kreditt.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret på 2 prosent fra utgangen av 2017 i tråd med rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. desember 2017 10:02

32:59

Pressekonferanse 14. desember

Publisert 14. desember 2017 10:02