Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank følger FX Global Code

Norges Bank har påtegnet forpliktelsen til å følge prinsippene i FX Global Code. Norges Bank oppfordrer sine motparter til å gjøre det samme så snart de har forsikret seg om at egen praksis er i tråd med prinsippene i FX Global Code.

FX Global Code publisert 25. mai 2017. FX Global Code er en samling prinsipper for aktører i valutamarkedet som springer ut fra et toårig samarbeid mellom sentralbanker og markedsaktører fra privat sektor over hele verden. Den dekker viktige områder som etikk, tilsyn, gjennomføring av handler, deling av informasjon, risikostyring og etterlevelse samt oppgjørsprosesser.

Pressemelding fra Bank of International Settlements (BIS) om FX Global Code

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. november 2017 15:00