Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2017

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret. Kravet er satt til 2 prosent fra utgangen av året.

Det siste året har boligprisene steget kraftig i store deler av landet, og gjeldsveksten i husholdningene har tiltatt. Høy boligprisvekst og vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning tyder på at finansielle ubalanser fortsatt bygger seg opp. Det øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene frem i tid.

I forrige kvartal besluttet Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank å heve kravet til motsyklisk kapitalbuffer fra 1,5 til 2 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

 Bankene ligger godt an til å oppfylle kravene til kapitaldekning. Strammere krav i boliglånsforskriften fra januar kan bidra til å dempe gjeldsopptaket og sårbarheten i husholdningene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret i tråd med rådet fra Norges Bank. (Pressemelding Finansdepartementet)

Norges Banks råd er gitt i brevet: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2017.

Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i kapittel 5 i Pengepolitisk rapport 1/17.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mars 2017 10:02

44:08

Pressekonferanse 16. mars 2017

Publisert 16. mars 2017 10:02