Norges Bank

Pressemelding

Statens pensjonsfond utland: 447 milliarder kroner i avkastning

Statens pensjonsfond utland fikk i 2016 en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner.

- Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2016 og over tid har vært god. Hovedstyret er også tilfreds med at forvaltningskostnadene holdes på et lavt nivå til tross for at investeringene over tid er utvidet til nye markeder, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent. Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,8 prosent.

- Avkastningen i 2016 var preget av fallende internasjonale renter i første halvår, og sterke aksjemarkeder i andre halvår. Året startet med uro i markedene, og usikkerhet rundt utviklingen i Kina. De første tre ukene var de globale aksjemarkedene ned 10 prosent. Markedene stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fikk nok en gang god aksjeavkastning, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Kronekursen styrket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 306 milliarder målt i norske kroner. I tillegg var netto uttak fra fondet 101 milliarder kroner. Første innskudd i fondet kom i mai 1996. I januar 2016 ble det for første gang tatt penger ut av fondet.

Fondet utgjorde totalt 7 510 milliarder kroner per 31. desember 2016, hvorav 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.

Årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2016

Pressekontakt:

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 2407 3276 / +47 926 01 756

Email: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2017 10:00

01:25:32

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - Årsrapport 2016

Publisert 28. februar 2017 10:00