Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2016

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å øke kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene fra 1,5 til 2 prosent fra 31. desember 2017. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 4/16.

Boligprisene stiger kraftig i store deler av landet til tross for svak vekst i norsk økonomi. I det siste har gjeldsveksten i husholdningene tiltatt. Høyt gjeldsopptak gjør mange husholdninger mer sårbare og øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene fram i tid.

Høy boligprisvekst og fortsatt oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning er tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Høyere kapitaldekning vil gjøre bankene bedre i stand til å håndtere økte tap lenger fram, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å øke bufferkravet i tråd med Norges Banks råd. (Pressemelding Finansdepartementet)

Norges Banks brev: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2016 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. desember 2016 10:03

47:29

Pressekonferanse 15. desember 2016

Publisert 15. desember 2016 10:03