Norges Bank

Pressemelding

Åpning av Norges Bank Kunnskapssenter

I anledning sentralbankens 200-årsjubileum har Norges Bank i dag gleden av å åpne vårt interaktive kunnskapssenter, som er spesielt rettet mot elever i den videregående skolen.

Kunnskapssenter– Å spre kunnskap om økonomi- og finansfag er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Vi håper et besøk hos Norges Bank Kunnskapssenter vil inspirere elever og studenter til å lære enda mer, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kunnskapssenteret er bygd rundt et egenutviklet, interaktivt spill kalt Horisont. Spillsesjonen starter med at alle de grunnleggende byggesteinene i en moderne økonomi rives bort. I løpet av den neste par timene skal deltakerne gjenreise tillit til økonomi og pengevesen, håndtere kriser og jappetid, og samtidig legge penger til side.

Deltakerne geleides gjennom spillet av veiledere som selv er studenter. Senteret byr også på en utstilling som gir et innblikk i Norges Banks historie og ansvarsområder.

– Kunnskapssenteret tar i bruk helt nye virkemidler for å skape engasjement og innsikt. Vi tror det vil være et nyttig supplement til den ordinære undervisningen, samtidig som det gir deltakerne anledning til å bli bedre kjent med oss i Norges Bank, sier Olsen.

Olsen foretar den offisielle åpningen av senteret skjer onsdag 9. november klokka 12.15. Arrangementet er åpent for pressen.

Norges Bank Kunnskapssenter vil være i full drift fra årsskiftet, med en kapasitet på 9000 besøkende årlig. Påmelding skjer via senterets nettsider.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. november 2016 08:00
Publisert 9. november 2016 08:00