Norges Bank

Pressemelding

Positiv avkastning i alle aktivaklasser

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2016 en avkastning på 4,0 prosent, tilsvarende 240 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 6,0 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,9 prosent. I tredje kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 2,4 prosent.

– Aksjeinvesteringene hadde sterkest avkastning i kvartalet, og det var positiv avkastning i alle regioner. Dette var den største bidragsyteren til fondets resultat, sier Trond Grande, nestleder for Norges Bank Investment Management.

I tredje kvartal ble det tatt ut 30 milliarder kroner av fondet. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 268 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 119 milliarder kroner per 30. september, hvorav 60,6 prosent var investert i aksjer, 36,3 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Dette er foreløpige resultater for tredje kvartal. Fullstendig kvartalsrapport med beretningsdel og regnskap blir publisert på www.nbim.no 28. oktober 2016.

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61

Aleksander Lee Olsen, Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 415 79 725/+47 24 07 35 61

Epost: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. oktober 2016 10:00