Norges Bank

Pressemelding

Uttalelse vedrørende markedssituasjonen

Norges Bank har beredskap og følger nøye med på utviklingen. Vi vurderer likviditetssituasjonen løpende.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. juni 2016 10:35