Norges Bank

Pressemelding

Fra oljeformue til finansformue

Norges Bank og Norsk Oljemuseum lanserer i dag jubileumsutstillingen «Fra oljeformue til finansformue» på Oljemuseet i Stavanger. Utstillingen gir et unikt innblikk i hvordan Norges Bank forvalter oljeformuen på vegne av det norske folk.

– Forvaltningen av oljeformuen er blitt en viktig del av virksomheten i Norges Bank. Mange har et forhold til Oljefondet, men lurer på hvordan forvaltningen faktisk foregår. Gjennom jubileumsutstillingen håper vi å kunne gi publikum et innblikk i hvordan vi forvalter dette ansvaret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I år er det 200 år siden Norges Bank ble etablert i kjølvannet av Norges løsrivelse fra Danmark. Samtidig er det 20 år siden de første pengene ble satt inn i Oljefondet. Nå har beholdningen økt til cirka 7000 milliarder kroner.

Utstillingen i Norsk Oljemuseum gir publikum innblikk i historien om sentralbanken og Oljefondet. En stor del av utstillingen er interaktiv. Blant annet kan publikum selv søke i fondets beholdning av aksjer, eiendom og obligasjoner i mer enn 9000 selskaper over hele verden.

Kunnskapene testes i en quiz, og publikum kan selv prøve seg som fondsforvaltere. Utstillingen byr dessuten på en informasjonsfilm om fondet og hvordan pengene forvaltes.

Både Norges Bank og Oljemuseet opplever at særlig utlendinger er opptatt av hvordan vi i Norge har greid å omsette oljeformuen vår til en finansformue som også kommer framtidige generasjoner til gode. Derfor er utstillingen laget på både norsk og engelsk.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø åpner utstillingen onsdag 18. mai klokken 11.30. Sentralbanksjef Øystein Olsen og direktør for Oljefondet Yngve Slyngstad er til stede under åpningen.

Utstillingen vil være åpen for publikum i ett år framover.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. mai 2016 09:30
Publisert 18. mai 2016 09:30