Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Samlet sett avviker ikke utviklingen siden mars vesentlig fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport. Konsumprisveksten holder seg oppe, men en sterkere krone vil kunne bidra til en litt raskere nedgang i prisveksten enn anslått i mars. På den andre siden kan økningen i oljeprisen redusere usikkerheten og bidra til noe høyere vekst i norsk økonomi.

– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. mai 2016 10:00

10:01

Pressekonferanse 12. mai 2016

01:17

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 12. mai 2016 10:00