Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2016

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 1/16.

Veksten i boligpriser og gjeld har avtatt den siste tiden, mens beregnede salgspriser på næringseiendom har fortsatt å stige markert.

- Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeldsbelastning og høy prisvekst på eiendom de siste årene er tegn på at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Utviklingen den siste tiden tyder samlet sett på at ubalansene ikke har økt videre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Svak vekst i norsk økonomi kan fremover bidra til å dempe gjeldsveksten i både husholdninger og foretak. På den annen side innebærer lavere renter en risiko for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar.

Bufferkravet er fastsatt til 1 prosent og vil øke til 1,5 prosent fra 30. juni 2016.
Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret. Se Finansdepartementets pressemelding

Norges Banks brev: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2016

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. mars 2016 10:02

35:09

Pressekonferanse 17. mars 2016

Publisert 17. mars 2016 10:02