Norges Bank

Pressemelding

Tilfredsstillende resultater i et urolig år

Statens pensjonsfond utland fikk i 2015 en avkastning på 2,7 prosent, tilsvarende 334 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 3,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,3 prosent. Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 10,0 prosent.

– 2015 har vært et urolig år med negative renter, valutauro, fallende oljepris og svekkede forventninger til veksten i fremvoksende markeder. Det har vært svingninger i avkastningen fra kvartal til kvartal, men totalt har det blitt et tilfredsstillende resultat fra forvaltningen, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Andelen investert i eiendom økte i løpet av året til 3,1 prosent.

– Fondet gjorde færre, men større eiendomsinvesteringer. To investeringer sto for hoveddelen av investert kapital i 2015. Vi åpnet egne eiendomskontorer i Tokyo og Singapore i løpet av året, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 668 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 42 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 475 milliarder kroner per 31. desember 2015, hvorav 61,2 prosent var investert i aksjer, 35,7 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2015

Pressekontakter:

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 2407 3276/ +47 926 01 756

Marthe Skaar
Kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 2407 3561/ +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver (eiendom)
Tel: +47 2407 3559/ +47 948 54 656

Email: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. mars 2016 10:00

01:02:36

Statens pensjonsfond utland. Årsrapport 2015

Publisert 9. mars 2016 10:00