Norges Bank

Pressemelding

Rentemarkedet trakk ned resultatet

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2015 en avkastning på -0,9 prosent, tilsvarende -73 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -0,2 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var -2,2 prosent. I andre kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,4 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 2,0 prosent.

– Avkastningen på renteinvesteringene ble påvirket av en økning i rentenivået i hovedmarkedene fondet er investert i. På aksjesiden trakk amerikanske aksjer ned resultatet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Vi stemte i kvartalet ved 7 084 generalforsamlinger. Hoveddelen av årets generalforsamlinger finner sted i løpet av andre kvartal. Vi vurderte og stemte på blant annet 49 aksjonærforslag om miljørelaterte og sosiale spørsmål med utgangspunkt i våre prinsipper for langsiktig eierskapsutøvelse.

I andre kvartal startet vi også med forhåndsannonsering av stemmeintensjoner. Vi offentliggjør stemmeintensjoner i forkant av generalforsamlinger for utvalgte selskaper og for noen prinsipielle forhold vi legger særskilt vekt på. I kvartalet forhåndsannonserte vi stemmeintensjoner for enkelte prinsipielle saker, samt bakgrunnen for disse beslutningene, i AES Corp, BP Plc og Royal Dutch Shell Plc.

Kronekursen styrket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 53 milliarder kroner målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 12 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 6 897 milliarder kroner per 30. juni, hvorav 62,8 prosent var investert i aksjer, 34,5 prosent i rentepapirer og 2,7 prosent i eiendom.

Kvartalsrapport 2. kv. 2015 (nbim.no)

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61
Epost: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. august 2015 10:00

35:45

Fondets kvartalsrapport 2. kvartal 2015 - Pressekonferanse

Publisert 19. august 2015 10:00